Visa meny

UPPDRAGET SÖKER NY MEDARBETARE

UPPDRAGET SÖKER TRAFIKLEDARE

 

OM TJÄNSTEN SOM TRAFIKLEDARE

Som trafikledare hos oss ansvarar du för kontakt och support till våra chaufförer, kunder och kollegor. Du ser till att arbetsdagens transporter löper på smidigt, även när oförutsedda situationer uppstår. Huvuduppgifterna är att ha en helhetssyn, lösa problem och frågor som uppstår under deras dagliga transporter och att kommunicera med kunder via e-post och telefon. Du blir en viktig del för att säkerställa kundnöjdheten hos våra kunder.

Vi ser gärna att du har en bakgrund från liknande tjänst eller erfarenhet från kundservice som ställt krav på din kommunikativa förmåga och din fallenhet för service.Dina främsta arbetsredskap är dator och telefon, det är därför ett krav att du har god datorvana och systemförståelse. Kunduppdragen du kommer att trafikleda pågår på vardagar 06.00 - 18.00

VI SATSAR PÅ FRAMTIDENS BRÄNSLE, EN DEL AV DEN NATIONELLA SATSNINGEN PÅ FLYTANDE BIOGAS

Läs mer på  http://DriveLBG.se

Som en del i vår övergång till helt klimatneutrala transportlösningar har vi nu tagit vår andra LNG-lastbil i trafik. Bilen drivs med 100 % biogas med en liten andel HVO 100 för antändning av gasen i motorn. Båda dessa bränslen är förnyelsebara. I och med övergången till ren biogas minimeras samtidigt utsläppen av partiklar och kväveoxider som påverkar gatumiljön.

Läs mer på http://DriveLBG.se och vår miljösida, https://uppdraget.se/miljo-kvalitet

 

Fossilfria transporter

SWEDAC ackrediterad certifiering av ledningssystem för Miljö ISO 14001 och kvalitet ISO 9001

Våra Biogasfordon tankas med 100% biogas vilket garanterar att vi maximalt minskar vår klimatpåverkan. Biogas bildas naturligt vid nedbrytningen av organiskt material i syrefria förhållanden.

Kontakta oss