Visa meny

VI SATSAR PÅ FRAMTIDENS BRÄNSLE

EN DEL AV DEN NATIONELLA SATSNINGEN PÅ FLYTANDE BIOGAS

Läs mer på  http://DriveLBG.se

Som en del i vår övergång till helt klimatneutrala transportlösningar har vi nu tagit vår andra LNG-lastbil i trafik. Bilen drivs med 100 % biogas med en liten andel HVO 100 för antändning av gasen i motorn. Båda dessa bränslen är förnyelsebara. I och med övergången till ren biogas minimeras samtidigt utsläppen av partiklar och kväveoxider som påverkar gatumiljön.

Läs mer på vår miljösida, https://uppdraget.se/miljo-kvalitet

Uppdraget I Göteborg AB kör nu samtliga egenägda gaslastbilar på 100 procent fossilfria bränslet biogas 100.

Uppdraget har kört på komprimerad biogas (CBG) som fordonsbränsle i mer än 25 år. Företagets första två tunga Volvo-lastbilar, FH och FM,  som körs på flytande biogas går nu i full trafik.

Uppdragets lätta lastbilar har under senaste 12 månadersperioden kört ca 30 varv runt jorden på komprimerad Biogas. De tunga lastbilarna har samtidigt körts ca 10 varv i motsvarande sträcka. För tunga lastbilar har de tillgängliga bränslealternativen inte varit helt givna vilket inneburit att dessa körts på en kombination av diesel och HVO 100 varav sistnämnda är ett förnyelsebart bränsle. Med våra nya Volvo FH och FM dragbilar har en ny förändringsresa startat säger företagets VD, Sylve Törnqvist. Nu byter vi bränsle för våra tunga fordon till det helt fossilfria bränslet LBG (Flytande biogas). Denna åtgärd delfinasieras av Naturvårdsverket med stöd från Klimatklivet Från och med 22 maj 2019 har vi minskat våra utsläpp av koldioxid från ca 500 000 kg/år 2015 till 0 kg/år.

Biogas (metangas) är en växthusgas med mycket kraftigare verkan än koldioxid.”I jämförelse med koldioxiden har övriga växthusgaser som släpps ut av människan mycket kraftigare verkan på klimatet räknat per ton. Sett på hundra års sikt bidrar exempelvis ett utsläpp av metan cirka trettio (30) gånger mer till växthuseffekten än ett lika stort utsläpp av koldioxid.” ( Källa: Naturvårdsverket)

Att använda biogasen som fordonsbränsle istället för att låta den, oanvänd, gå upp i atmosfären har en långt större inverkan på växthuseffekten än att enbart minska utsläppen av koldioxid. Minskade utsläpp av koldioxid får man i det här fallet dessutom med på köpet säger Sylve Törnqvist.

Uppdraget i Göteborg AB har beviljats stöd från Klimatklivet

Naturvårdsverket har 4 oktober 2018 beviljat Uppdraget i Göteborg AB klimatinvetsteringsstöd för åtgärden  "Inköp av tunga lastbilar med gasdrift"

Investeringen kommer att driftsättas kring kommande åsrskifte när vårt första gasfordon från Volvo Lastvagnar levererats. Genom att använda flytande biogas (LBG) eller flytande naturgas (LNG) inom segmentet för tunga fordon, går det att kraftigt minska utsläppen av koldioxid (CO2), kväveoxid (NOx), partiklar och buller. Vid användning av flytande biogas (LBG) kan minskningen av CO2 uppgå till så mycket som 85%, jämfört med fossila bränslen. Metangas är ett, jämfört med diesel och bensin, mer svårantändlgt bränsle. För att att gasen skall antändas tillförs en mycket liten andel diesel eller det förnyelsbara alternativet HVO vilket i sistnämnda ger en näst intill 100 % minskning av CO2. - Investeringsstödet har stor betydelse för för oss i våra ansträngnigar att, ur bränslesynpunkt, uppnå ett klimatneutralt transportalternativ, säger Sylve Törnqvist.

1)  Källa: Bränsleförbrukning verklig drift samt beräknade värden  https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/mi...


 

Mindre CO2-utsläpp än när man cyklar!

Uppdraget har kompletterat vagnparken med ytterligare biogasfordon och elhybrider. 46 % av de lätta transporfordonen i vår verksamhet drivs numera med alternativa bränslen. 

Våra Biogasfordon tankas med 100% biogas vilket garanterar att vi maximalt minskar vår klimatpåverkan. Biogas bildas naturligt vid nedbrytningen av organiskt material i syrefria förhållanden och är till sin helhet ett förnyelsebart bränsle. Mindre CO2-utsläpp än när man springer!  När man springer säger tumregeln att, utandad koldioxid inte kan väga mer än vad man förbränt av kolhydrater och fett. Så om en löpare på 75 kg springer en kilometer borde den utandade koldioxiden väga max 75/9=8,3 gram. Springer löparen fort och enbart förbränner kolhydrater släpper han ut max 75/4=19 gram. EON uppger utsläppen från en miljöbil till ca 8-15 gram/kilometer. Naturvårdsverket uppger även biogasen som"koldi-oxidekvivalent" då minskar växthusgaserna dubbelt "180 procent" eftersom metangasen används som bränsle istället för att släppas ut i atmosfären. Metangas är också en växthusgas. Vi använder oss idag av 15 stycken gasbilar och två Volvo V 90 laddhybrider..

 

 


 

Fossilfria transporter

SWEDAC ackrediterad certifiering av ledningssystem för Miljö ISO 14001 och kvalitet ISO 9001

Våra Biogasfordon tankas med 100% biogas vilket garanterar att vi maximalt minskar vår klimatpåverkan. Biogas bildas naturligt vid nedbrytningen av organiskt material i syrefria förhållanden.

Kontakta oss