Visa meny

Nyheter

Uppdraget I Göteborg AB har beviljats stöd från Klimatklivet

Naturvårdsverket har 4 oktober 2018 beviljat Uppdraget i Göteborg AB klimatinvetsteringsstöd för åtgärden  "Inköp av tunga lastbilar med gasdrift"

Investeringen kommer att driftsättas kring kommande åsrskifte när vårt första gasfordon från Volvo Lastvagnar levererats. Genom att använda flytande biogas (LBG) eller flytande naturgas (LNG) inom segmentet för tunga fordon, går det att kraftigt minska utsläppen av koldioxid (CO2), kväveoxid (NOx), partiklar och buller. Vid användning av flytande biogas (LBG) kan minskningen av CO2 uppgå till så mycket som 85%, jämfört med fossila bränslen. Metangas är ett, jämfört med diesel och bensin, mer svårantändlgt bränsle. För att att gasen skall antändas tillförs en mycket liten andel diesel eller det förnyelsbara alternativet HVO vilket i sistnämnda ger en näst intill 100 % minskning av CO2. - Investeringsstödet har stor betydelse för för oss i våra ansträngnigar att, ur bränslesynpunkt, uppnå ett klimatneutralt transportalternativ, säger Sylve Törnqvist.

1)  Källa: Bränsleförbrukning verklig drift samt beräknade värden  https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/mi...


 

Mindre CO2-utsläpp än när man cyklar!

Uppdraget har kompletterat vagnparken med ytterligare biogasfordon och elhybrider. 46 % av de lätta transporfordonen i vår verksamhet drivs numera med alternativa bränslen. 

Våra Biogasfordon tankas med 100% biogas vilket garanterar att vi maximalt minskar vår klimatpåverkan. Biogas bildas naturligt vid nedbrytningen av organiskt material i syrefria förhållanden och är till sin helhet ett förnyelsebart bränsle. Mindre CO2-utsläpp än när man springer!  När man springer säger tumregeln att, utandad koldioxid inte kan väga mer än vad man förbränt av kolhydrater och fett. Så om en löpare på 75 kg springer en kilometer borde den utandade koldioxiden väga max 75/9=8,3 gram. Springer löparen fort och enbart förbränner kolhydrater släpper han ut max 75/4=19 gram. EON uppger utsläppen från en miljöbil till ca 8-15 gram/kilometer. Naturvårdsverket uppger även biogasen som"koldi-oxidekvivalent" då minskar växthusgaserna dubbelt "180 procent" eftersom metangasen används som bränsle istället för att släppas ut i atmosfären. Metangas är också en växthusgas. Vi använder oss idag av 15 stycken gasbilar och två Volvo V 90 laddhybrider..

 

 


 

Fossilfria transporter

ISO-certifiering enligt, branschorganisationen, Åkeriförbundet.

Våra Biogasfordon tankas med 100% biogas vilket garanterar att vi maximalt minskar vår klimatpåverkan. Biogas bildas naturligt vid nedbrytningen av organiskt material i syrefria förhållanden.

Kontakta oss