Visa meny

Nyheter

Uppdraget i mångmiljonavtal med miljövänligt logistikupplägg

Uppdraget har i ett flerårigt avtal med Volvo Cars erhållit uppdraget att distribuera reservdelar och billtillbehör till deras återförsäljarnät i Västra Sverige. Avtalet leder till både nyanställningar och en avsevärd minskning av såväl kostnader som miljöpåverkande utsläpp.

Räknat från ett pågående transportupplägg i början av 2015 har vi fr.o.m. slutet av 2016 sänkt utsläppen av Koldioxid (CO2) från 433 ton till 41,2 ton per år med bibehållen kapacitet. Minskningen motsvarar 90 % i det aktuella transportbehovet.  Logistikupplägget uppfyller redan de mål Volvo Cars satt upp för att de skall nå en klimatneutral produktion till år 2025.
Bland kunderna finns idag exempelvis Volvo Cars, AB Volvo, Astra Zeneca, Atlas Copco, Stena Line och Lindab m.fl. Avtalet med Volvo Cars betyder mycket för oss och har inneburit att vi anställt ytterligare ett tiotal personer.  Vi har som mål att fortsätta växa – det här avtalet hjälper oss med det, säger Sylve Törnqvist.
Vi hoppas naturligtvis att vårt uppdrag hos Volvo Cars kommer att uppmärksammas av fler transportinköpare och vara till vägledning i hur man kan agera för minska transportsektorns klimatpåverkan.
Ett stort tack till våra bränsleleverantörer, Fordonsgas Väst som levererar 100 % Biogas och ST1. (Shell) som levererar 50-55 %  HVO/RME som inblandning i Diesel.
 

1)  Källa: Bränsleförbrukning verklig drift samt beräknade värden  https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/mi...

 


 

Mindre CO2-utsläpp än när man cyklar!

Uppdraget har kompletterat vagnparken med ytterligare biogasfordon och elhybrider. 46 % av de lätta transporfordonen i vår verksamhet drivs numera med alternativa bränslen. 

Våra Biogasfordon tankas med 100% biogas vilket garanterar att vi maximalt minskar vår klimatpåverkan. Biogas bildas naturligt vid nedbrytningen av organiskt material i syrefria förhållanden och är till sin helhet ett förnyelsebart bränsle. Mindre CO2-utsläpp än när man springer!  När man springer säger tumregeln att, utandad koldioxid inte kan väga mer än vad man förbränt av kolhydrater och fett. Så om en löpare på 75 kg springer en kilometer borde den utandade koldioxiden väga max 75/9=8,3 gram. Springer löparen fort och enbart förbränner kolhydrater släpper han ut max 75/4=19 gram. EON uppger utsläppen från en miljöbil till ca 8-15 gram/kilometer. Naturvårdsverket uppger även biogasen som"koldi-oxidekvivalent" då minskar växthusgaserna dubbelt "180 procent" eftersom metangasen används som bränsle istället för att släppas ut i atmosfären. Metangas är också en växthusgas. Vi använder oss idag av 15 stycken gasbilar och två Volvo V 90 laddhybrider..

 

 


 

Uppdraget 30 år

Uppdraget i Göteborg AB nu 30 år. I november 1985 startade vi verksamheten och utan att vila en sekund har nu den korta tiden, 30 år, passerat. Vi ser fram emot kommande spännande och roliga år tillsammans med våra kunder!

 

Koldioxidneutrala transporter

ISO-certifiering enligt, branschorganisationen, Åkeriförbundet.

Våra Biogasfordon tankas med 100% biogas vilket garanterar att vi maximalt minskar vår klimatpåverkan. Biogas bildas naturligt vid nedbrytningen av organiskt material i syrefria förhållanden.

Kontakta oss