Vårt miljöansvar

Miljövänliga transporter har varit en målsättning för Uppdraget sen vi introducerade de första gasdrivna bilarna i verksamheten redan 1995.

Vi är en del av den nationella satsningen på flytande biogas

Metangas(Biogas) räknas som en växthusgas med kraftig verkan och uppstår naturligt vid rötning av allt organiskt
material. I jämförelse med koldioxid bidrar metangas som släpps ut av människan cirka trettio (30) gånger mer till
växthuseffekten än ett lika stort utsläpp av koldioxid. (Källa: Naturvårdsverket)

Varför biogas som fordonsbränsle
Istället för att låta matrester, djurhållning, avlopp o.s.v. leda till ökande utsläpp av metan samlas denna växthusgas
till en resurs i kontrollerade rötningsanläggningar. Efter en enklare bearbetning distribueras gasen därefter som fordonsbränsle där fossila bränslealternativ relativt enkelt växlas ut. Som förnyelsebart fordonsbränsle resulterar hela bränslecykeln med biogas dessutom, från källa till hjul, att det är ett helt koldioxidfritt alternativ.

Vad är biogas?
Biogas är ett drivmedel med mycket låga utsläpp av växthusgaser och som samtidigt uppvisar låga utsläpp av partiklar och kväveoxider (NOx) som påverkar gatumiljön. Kärnan i de senaste årens dieselskandaler är just kväveoxid (NOx).

Miljö och Kvalitetscertifikat

Uppdraget är miljöcertifierad enligt ISO 14001 sedan år 2002, kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 år från 2003.