Visa meny

Uppdraget i mångmiljonavtal med miljövänligt logistikupplägg

Uppdraget har i ett flerårigt avtal med Volvo Cars erhållit uppdraget att distribuera reservdelar och billtillbehör till deras återförsäljarnät i Västra Sverige. Avtalet leder till både nyanställningar och en avsevärd minskning av såväl kostnader som miljöpåverkande utsläpp.

Räknat från ett pågående transportupplägg i början av 2015 har vi fr.o.m. slutet av 2016 sänkt utsläppen av Koldioxid (CO2) från 433 ton till 41,2 ton per år med bibehållen kapacitet. Minskningen motsvarar 90 % i det aktuella transportbehovet.  Logistikupplägget uppfyller redan de mål Volvo Cars satt upp för att de skall nå en klimatneutral produktion till år 2025.
Bland kunderna finns idag exempelvis Volvo Cars, AB Volvo, Astra Zeneca, Atlas Copco, Stena Line och Lindab m.fl. Avtalet med Volvo Cars betyder mycket för oss och har inneburit att vi anställt ytterligare ett tiotal personer.  Vi har som mål att fortsätta växa – det här avtalet hjälper oss med det, säger Sylve Törnqvist.
Vi hoppas naturligtvis att vårt uppdrag hos Volvo Cars kommer att uppmärksammas av fler transportinköpare och vara till vägledning i hur man kan agera för minska transportsektorns klimatpåverkan.
Ett stort tack till våra bränsleleverantörer, Fordonsgas Väst som levererar 100 % Biogas och ST1. (Shell) som levererar 50-55 %  HVO/RME som inblandning i Diesel.
 

1)  Källa: Bränsleförbrukning verklig drift samt beräknade värden  https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/miljoledning/schablonmall-utslapp-av-koldioxid-uppdat2015.xlsx

Koldioxidneutrala transporter

ISO-certifiering enligt, branschorganisationen, Åkeriförbundet.

Våra Biogasfordon tankas med 100% biogas vilket garanterar att vi maximalt minskar vår klimatpåverkan. Biogas bildas naturligt vid nedbrytningen av organiskt material i syrefria förhållanden.

Kontakta oss