Visa meny

Miljö & kvalitet – ett åkeri med fossilfria transporter och god service

Fossilfria transporter.

Våra Biogasfordon tankas med 100 % biogas vilket garanterar att vi maximalt minskar vår klimatpåverkan!

Metangas(Biogas) räknas som en växthusgas med kraftig verkan. Biogas (Metangas) bildas naturligt vid nedbrytningen av allt organiskt material oavsett om vi önskar det eller ej.”I jämförelse med koldioxiden har övriga växthusgaser som släpps ut av människan mycket kraftigare verkan på klimatet räknat per ton. Sett på hundra års sikt bidrar exempelvis ett utsläpp av metan cirka trettio (30) gånger mer till växthuseffekten än ett lika stort utsläpp av koldioxid.” ( Källa: Naturvårdsverket)

Koldioxidfritt som en konsekvens: Biogas uppstår naturligt i närtid och i rötningsprocessen binds redan befintlig koldioxid ur atmosfären. I driften av våra fordon frigörs därefter samma mäng koldioxid som bundits vid bränslets tillkomst och konsekvensen blir i hela cykeln att det är koldioxidfritt.

Vi använder oss idag av 15 stycken lätta lastbilar som drivs helt på komprimerad biogas(CBG, Metangas) samt en tung lastbil som körs på flytande biogas (LBG, Metangas).


ISO-certifiering enligt
branschorganisationen,
Åkeriförbundet.
Läs mer >  (pdf)
 

Fossilfria transporter

ISO-certifiering enligt, branschorganisationen, Åkeriförbundet.

Våra Biogasfordon tankas med 100% biogas vilket garanterar att vi maximalt minskar vår klimatpåverkan. Biogas bildas naturligt vid nedbrytningen av organiskt material i syrefria förhållanden.

Kontakta oss