Visa meny

Miljö & kvalitet – Vi satsar på framtidens bränsle!

EN DEL AV DEN NATIONELLA SATSNINGEN PÅ FLYTANDE BIOGAS 

Läs mer på http://drivelbg.se

Våra Biogasfordon tankas med 100 % biogas vilket garanterar att vi maximalt minskar vår klimatpåverkan!

Metangas(Biogas) räknas som en växthusgas med kraftig verkan och uppstår naturligt vid rötning av allt organiskt material. I jämförelse med koldioxid bidrar metangas som släpps ut av människan cirka trettio (30) gånger mer till växthuseffekten än ett lika stort utsläpp av koldioxid.(Källa: Naturvårdsverket)

Varför biogas som fordonsbränsle: Istället för att låta matrester, djurhållning, avlopp o.s.v. leda till ökande utsläpp av metan samlas denna växthusgas till en resurs i kontrollerade rötningsanläggningar. Efter en enklare bearbetning distribueras gasen därefter som fordonsbränsle där fossila bränslealternativ relativt enkelt växlas ut. Som förnyelsebart fordonsbränsle resulterar hela bränslecykeln med biogas dessutom, från källa till hjul, att det är ett helt koldioxidfritt alternativ.

Fakta: Biogas är ett drivmedel med mycket låga utsläpp av växthusgaser och som samtidigt uppvisar låga utsläpp av partiklar och kväveoxider (NOx) som påverkar gatumiljön. Kärnan i de senaste årens dieselskandaler är just kväveoxid (NOx).

Läs mer på: https://www.energigas.se/om-oss/nyheter-och-press/nyheter/biogaslastbilarna-som-staeller-om-transportsektorn/

Miljö och Kvaltetscertifikat ISO 14001:2015, ISO 9001:2015

Certifiering har genomförts A3Cert under nationell ackreditering, vilken
meddelats av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, SWEDAC.
Läs mer >  (pdf)

Fossilfria transporter

SWEDAC ackrediterad certifiering av ledningssystem för Miljö ISO 14001 och kvalitet ISO 9001

Våra Biogasfordon tankas med 100% biogas vilket garanterar att vi maximalt minskar vår klimatpåverkan. Biogas bildas naturligt vid nedbrytningen av organiskt material i syrefria förhållanden.

Kontakta oss